welcome

Η αλήθεια είναι φως και το φως είναι αλήθεια...

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Η αιώνια Ελευθερία, Γράφει η Νότα Κυμοθόη

" Ο Νυμφίος" έργο της Nota Kimothoi
copyright: Nota Kimothoi
Η αιώνια Ελευθερία
Γράφει η Νότα Κυμοθόη
"Ουαί δε υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
ότι κατεσθείετε τα οικίας των χηρών
και προφάασει μακρά προσευχόμενοι...
Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί,
ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών
έμπροσθεν των ανθρώπων...
Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
ότι περιάγετε την θάλασσαν και την ξηράν
ποιήσαι ένα προσήλυτον...
Ουαί υμίν, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες
ος αν ομόση εν τω ναώ ουδέν έστιν,
ος ο αν ομόση εν τω χρυσώ του ναού, οφείλει.
Μωροί και τυφλοί! Τις γαρ μείζων εστιν;
Ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν;
Και ος αν ομόση εν τω θυσιαστηρίω
ουδέν έστιν, ος δ' αν ομόση εν τω δώρω
τω επάνω αυτού, οφείλει.
Μωροί και τυφλοί!
Τι γαρ μείζον;
Το δώρον ή το θυσιαστήριον
το αγιάζον το δώρον;
Ο ουν ομόσας εν τω θυσιαστηρίω
ομνύει εν αυτώ και εν πάσι
τοις επάνω αυτού.
Και ο ομόσας εν των ναώ,
ομνύει εν αυτώ
και εν τω κατοικούντι αυτόν.
Και ο ομόσας εν τω ουρανώ
ομνύει εν τω θρόνω του Θεού
και εν τω καθημένω επάνω αυτού.
Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισσαίοι υποκριταί
ότι αποδεκατούτε το ηδύοσμον
και το άνηθον και το κύμινον
και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου
την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν.
Ταύτα δε έδει ποιήσαι,
κακείνα μη αφιέναι.
Οδηγοί τυφλοί οι διυλίζοντες τον κόνωπα
την δε κάμηλον καταπίνοντες!
Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου
και της παροψίδος
έσωθεν δε γέμουσιν εξ αρπαγής και αδικίας!
Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
ότι έξωθεν φαίνεσθε τοις ανθρώποις δίκαιοι
έσωθεν δε μεστοί έστε υποκρίσεως και ανομίας.
Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί
ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών
και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων
και λέγετε: "ει ήμεν εν ταις ημέραις των πατέρων ημών
ουκ αν ήμεν κοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών
ωστε μαρτυρείτε εαυτοίς
ότι υιοί έστε των φονευσάντων τους προφήτας
και υμείς πληρώσατε τομέτρον των πατέρων υμών.
Όφεις γεννήματα εχιδνών!
Πως φύγετε από της κρίσεως της γεέννης;
Δια τούτο ιδού εγώ αποστέλλω προς υμάς
προφήτας και σοφούς και γραμματείς
και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε
και εξ αυτών μαστιγώσετε εν ται συναγωγαίς υμών
και διώξετε εν ται συναγωγαίς υμών
και διώξετε από πόλεως εις πόλιν
όπως έλθη εφ' υμάς παν αίμα δίκαιον
εκχυνόμενον επί της γης
από του αίματος ον εφονεύσατε
μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου.
Αμήν λέγω υμίν
ότι ήξει ταύτα πάντα επί την γεννεάν ταύτην!
Ιεσρουσαλήμ ,Ιερουσαλήμ
η αποκτενούσα τους προφήτας
και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν!
Ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα σου
ον τρόπον επισυνάγει όρνις τα νοσσία εαυτής
υπό τας πτέρυγας και ουκ ηθελήσατε!
Ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος!
Λέγω γαρ υμίν
Ου μη με ιδήτε απ΄άρτι
έως αν είπητε:
Ευλογημένος ο ερχόμενος
εν ονόματι Κυρίου"
(Λόγοι Ιησού Χριστού)
Το παράπονο του Ιησού Χριστού
για τους Ιουδαίους, που δεν τον δέχτηκαν!